DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Zukauf {m} [ökon.]alım {i}
zukehren {v} arkasını çevirmek {fi}
zukehren {v} arkasını döndürmek {fi}
zuklappen {v} kapanmak {fi}
zuklappen {v} ses çıkartarak kapatmak {fi}
zukleben {v} tutkal ile yapıştırmak {fi}
zukleben {v} yapıştırarak kapatmak {fi}
zuknallen {v} gürültü ile kapatmak {fi}
zuknallen {v} gürültüyle kapanmak {fi}
zuknöpfen {v} düğmelemek {fi}
zuknöpfen {v} iliklemek {fi}
zukommen {v} hakkı olmak {fi}
zukommen {v} yakınmak {fi}
zukommen {v} yaklaşmak {fi}
zukommen {v} yanaşmak {fi}
zukommen lassen {allg} göndermek {allg}
zukommen lassen {allg} hediye etmek {allg}
zukorken {v} şişe mantarlamak {fi}
Zukost {allg} günlük gıdaya ilaveten tüketilen yiyecek {allg}
die Zukost {f} katık {i}
die Zukunft {f} ati {i}
die Zukunft {f} gelecek {i}
die Zukunft {f} [Sprachw]gelecek zaman {i}
die Zukunft {f} ileri {i}
die Zukunft {f} istikbal {i}
zukünftig {a} gelecek {a}
zukünftig {a} gelecekte {a}
zukünftig {adj} gelecekteki {s}
zukünftig {adj} istikbaldeki {s}
zukünftig {a} müstakbel {a}
zukünftig {adj} önümüzdeki {s}
der Zukunftsbaum {m} gelecek ağacı {i}
der Zukunftsbaum {m} istikbal ağacı {i}
zukunftsbezogen {adj} geleceğe dönük {s}
der Zukunftsforscher {m} fütürolog {i}
die Zukunftsforschung {f} füturoloji {i}
die Zukunftsforschung {f} gelecek bilimi {i}
der Zukunftsglaube {m} geleceğe inanç {i}
die Zukunftsmusik {f} gerçekleşmesi şüpheli düşünceler {i}
zukunftsorientiert {adj} geleceğe yönelik {s}
zukunftsorientierte Investitionen {allg} geleceğe dönük yatırımlar {allg}
zukunftsorientierte Investitionen {allg} geleceğe yönelik yatırımlar {allg}
die Zukunftspläne {pl} gelecek ile ilgili planlar {ç}
zukunftsroman {a} bilimkurgu romanı {a}
der Zukunftsroman {m} bilim-kurgu romanı {i}
der Zukunftsroman {m} hayal romanı {i}
der Zukunftsroman {m} ütopik roman {i}
zukunftsträchtig {adj} geleceğe yönelik {s}