TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
araştırmak {fi} abstreichen {v}
araştırmak {fi} auf Einzelheiten eingehen {v}
araştırmak {fi} ausforschen {v}
araştırmak {fi} auskundschaften {v}
araştırmak {fi} bearbeiten {v}
araştırmak {fi} durchkämmen {v}
araştırmak {v} durchleuchten {v}
araştırmak {fi} durchnehmen {v}
araştırmak {fi} durchstöbern {v}
araştırmak {fi} einer Sache nachgehen {v}
araştırmak {v} erforschen {v}
araştırmak {fi} ermitteln {v}
araştırmak {fi} fahnden {v}
araştırmak {v} forschen {v}
araştırmak {fi} herumwühlen {v}
araştırmak {fi} inquirieren {v}
araştırmak {itr} kramen {itr}
araştırmak {fi} nachforschen {v}
araştırmak {fi} nachfragen {v}
araştırmak {fi} nachgehen {v}
araştırmak {fi} nachspüren {v}
araştırmak {fi} nachsuchen {v}
araştırmak {fi} recherchieren {v}
araştırmak {fi} schürfen {v}
araştırmak {fi} umhören {v}
araştırmak {fi} vergewissern {v}
araştırmak {v} sichten {v}
araştırmak {v} sondieren {v}
araştırmak {itr} spähen {itr}
araştırmak {fi} studieren {v}
araştırmak {v} suchen {v}
araştırmak {v} untersuchen {v}
araştırmak {v} verfolgen {v}
araştırmak için her yeri arayıp taramak {fi} durchstöbern {v}
Indirekte Treffer
araştırmak için her yeri arayıp taramak {fi} durchstöbern {v}
araziyi araştırmak {v} [ask]rekognoszieren {v}
aslını araştırmak {v} ergründen {v}
bakarak araştırmak {fi} ausblicken {v}
bir işin nedenlerini araştırmak {allg} einer Sache auf den Grund gehen {allg}
bir şey araştırmak {v} verfolgen {v}
bir şeyi araştırmak {allg} nachforschen {allg}
bir şeyi iyice araştırmak {allg} einer Sache auf den Grund gehen {allg}
bir şeyi iyice araştırmak {fi} durchforschen {v}
bir sözcüğün kökenini araştırmak {v} [dilb]etymologisieren {v}
birisini bakışlarla araştırmak {fi} ausschauen {v}
birisini veya bir şeyi gözleriyle araştırmak {fi} ausspähen {v}
büyük çaba harcayarak araştırmak {itr} [mad]schürfen {itr}
çaktırmadan araştırmak {v} sondieren {v}
derinlemesine araştırmak {a} [den]auf {a}
derinlemesine araştırmak {itr} studieren {itr}
eni konu araştırmak {v} durchforsten {v}
etrafı araştırmak {fi} herumsuchen {v}
etraflıca araştırmak {allg} eingehend untersuchen {allg}
gözleriyle araştırmak {fi} ausblicken {v}
gözleriyle araştırmak {fi} Aussehen {v}
gözleriyle etrafı araştırmak {fi} Umblicken {v}
iyice araştırmak {fi} durchsuchen {v}
iyice araştırmak {fi} [den]ausloten {v}
konuyu araştırmak {v} untersuchen {v}
nedenini araştırmak {i} die Ursachenforschung {f}
nedenini araştırmak {fi} hinterfragen {v}
saflığını araştırmak {allg} auf Echtheit prüfen {allg}
sebebini araştırmak {i} die Ursachenforschung {f}
sorarak araştırmak {fi} herumhorchen {v}
sorarak araştırmak {v} erkunden {v}