DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Kiebitz {m} [Zoo]kızkuşu {i}
der Kiebitz {m} [Zoo]seyirci {i}
kiebitzen {v} bakmak {v}
kiebitzen {v} seyretmek {v}
das Kiefer {n} bodur çam {i}
die Kiefer {f} çam {i}
die Kiefer {f} [Bot.]çam ağacı {i}
das Kiefer {n} çam fıstık ağacı {i}
der Kiefer {m} [Med.]çene {i}
der Kiefer {m} [Med.]çene kemiği {i}
das Kiefer {n} Halep çamı {i}
die Kiefer {f} [Bot.]karaçam {i}
der Kieferbruch {m} çene kemiği kırığı {i}
die Kieferfraktur {f} çene kırığı {i}
das Kiefergelenk {n} çene eklemi {i}
die Kiefergelenkfraktur {f} çene eklemi kırığı {i}
die Kieferhöhle {f} çene boşluğu {i}
die Kieferhöhle {f} çene kemiği boşluğu {i}
die Kieferhöhlenentzündung {f} çene boşluğu iltihabı {i}
das Kieferholz {n} çam kerestesi {i}
die Kieferklemme {f} çene kenetlenmesi {i}
die Kieferklemme {f} çene tutulması {i}
kiefern {adj} çam ağacından {s}
kiefern {adj} çamdan {s}
das Kiefernharz {n} çam sakızı {i}
das Kiefernholz {n} çam kerestesi {i}
das Kiefernmöbel {n} çam ağacından yapılmış mobilya {i}
die Kiefernnadel {f} [Bot.]çam ağacı yaprağı {i}
die Kiefernnadel {f} [Bot.]iğne yaprak {i}
die Kiefernwald {f} çam ormanı {i}
der Kiefernzapfen {m} [Bot.]çam kozalağı {i}
die Kieferoperation {f} çene ameliyatı {i}
der Kieferorthopäde {m} [Med.]çene ortopedisti {i}
die Kieferorthopädie {f} [Med.]çene cerrahisi {i}
die Kieferorthopädie {f} çene kemiği ortopedisi {i}
die Kieferorthopädie {f} [Med.]ortodonti {i}
die Kiefersperre {f} çene kilitlenmesi {i}
kieken {v} bakmak {v}
kieken {v} seyretmek {v}
der Kieker {m} [Naut.]dürbün {i}
der Kiel {m} gemi omurgası {i}
der Kiel {m} karina {i}
der Kiel {m} kuştüyü kalem {i}
der Kiel {m} omurga {i}
der Kiel {m} tekne omurgası {i}
der Kiel {m} tüy kalem {i}
Kielbogen in {allg} [Arc]kaş kemer {allg}
die Kielbombe {f} [Naut.]salma {i}
kielholen {v} [Naut.]bakıma almak {v}
kielholen {v} [Naut.]kalafata çekmek {v}
die Kiellinie {f} [Naut.]pruva hattı {i}
die Kiellinie {f} [Naut.]su hattı {i}
kieloben {adv} [Naut.]alabora olmuş gemi {adv}
kieloben {adv} [Naut.]ters dönmüş gemi {adv}
der Kielraum {m} [Naut.]sintine {i}
das Kielschwein {n} [Naut.] omurga {i}
das Kielschwein {n} [Naut.]karlinga {i}
das Kielschwert {n} [Naut.]sürme omurga {i}
das Kielwasser {n} [Naut.]dümen suyu {i}
das Kielwasser {n} [Naut.]gemi izi {i}
die Kieme {f} [Zoo]galseme {i}
die Kieme {f} [Zoo]solungaç {i}
der Kiemenbogen {m} solungaç yayı {i}
der Kiemendeckel {m} [anat.]sedit {i}
der Kien {m} çıra {i}
der Kienapfel {m} [Bot.]çam kozalağı {i}
die Kienfackel {f} çıralı meşale {i}
das Kienholz {n} çıra {i}
das Kienöl {n} çam yağı {i}
das Kienöl {n} çıra yağı {i}
der Kienruss {m} çıra isi {i}
der Kienspan {m} çıra çöpü {i}
der Kienspan {m} çıralı çöp {i}
die Kiepe {f} küfe {i}
die Kiepe {f} sırt sepeti {i}
der Kies {m} [Geol]çakıl {i}
der Kies {m} [Geol]gravye {i}
der Kies {m} [Geol]mangır {i}
der Kies {m} [Geol]para {i}
der Kies {m} [Geol]iri kum {i}