DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Schlucht {f} boğaz {i}
die Schlucht {f} dağ geçidi {i}
die Schlucht {f} patika {i}
die Schlucht {f} uçurum {i}
die Schlucht {f} yar {i}
schluchzen {v} hıçkırmak {fi}
schluchzen {itr} hüngür hüngür ağlamak {itr}
schluchzen {itr} zırıl zırıl ağlamak {itr}
der Schluchzer {m} hıçkırarak ağlama {i}
der Schluchzer {m} hüngür hüngür ağlama {i}
der Schluchzer {m} zırıldayarak ağlama {i}
der Schluck {m} yudum {i}
der Schluckauf {m} hıçkırık {i}
der Schluckauf {m} hıçkırık tutması {i}
das Schlückchen {n} küçük yudum {i}
das Schlückchen {n} yudumcuk {i}
schlucken {v} dayanmak {v}
schlucken {v} devirmek {v}
der Schlucken {m} hıçkırık tutması {i}
schlucken {v} mideye indirmek {v}
schlucken {v} sineye çekmek {v}
schlucken {v} yummak {fi}
schlucken {v} yutkunmak {fi}
schlucken {v} yutmak {v}
Schlucken Sie bitte {allg} Yutkunun lütfen {allg}
die Schluckimpfung {f} [Med.]ağızdan aşılama {i}
schlucksen {itr} hıçkırık tutmak {itr}
der Schlucksen {m} hıçkırık tutması {i}
der Schluckspecht {m} ayyaş {i}
der Schluckspecht {m} içkici {i}
die Schluckstörung {f} yutma bozukluğu {i}
die Schluckstörung {f} yutma güçlüğü {i}
schluckweise {adv} yudum yudum {adv}
die Schluderarbeit {f} dikkatsizce yapılan {i}
die Schluderarbeit {f} özensiz {i}
die Schluderarbeit {f} üstünkörü {i}
schluderig {adj} pasaklı {s}
schluderig {adj} tertipsiz {s}
schludern {v} düzensiz çalışmak {v}
schludern {v} üstünkörü is görmek {fi}
schludern {v} üstünkörü görmek {v}
der Schlummer {m} pinekleme {i}
der Schlummer {m} uyku {i}
der Schlummer {m} uyuklama {i}
das Schlummerlied {n} ninni {i}
schlummern {itr} biraz kestirmek {itr}
schlummern {itr} dinlenmek {itr}
schlummern {itr} hafif uyumak {itr}
schlummern {itr} içi geçmek {itr}
schlummern {itr} uyuklamak {itr}
schlummern {itr} uyumak {itr}
schlummernd {adj} tavşan uykusunda {s}
die Schlummerrolle {f} baş yastığı {i}
die Schlumpe {f} pasaklı karı {i}
die Schlumpe {f} pis karı {i}
schlumpen {itr} düzensiz çalışmak {itr}
schlumpen {itr} pasaklı kıyafetlerle dolaşmak {itr}
schlumpen {itr} pejmürde dolaşmak {itr}
schlumpen {itr} tertipsiz çalışmak {itr}
schlumpen {itr} üstünkörü çalışmak {itr}
schlumpig {adj} kılıksız {s}
schlumpig {adj} kirli {s}
schlumpig {adj} pis {s}
schlumpig {adj} üstü başı rezil {s}
der Schlund {m} [anat.]boğaz {i}
der Schlund {m} [anat.]gırtlak {i}
der Schlund {m} [anat.]uçurum {i}
der Schlund {m} yutak {i}
die Schlundentzündung {f} yutak iltihabı {i}
schlüpfen {v} bir yerden sıyrılarak geçmek {fi}
schlüpfen {itr} delikten kayarak çıkmak {itr}
schlüpfen {v} usulca içeri girmek {fi}
schlüpfen {v} yumurtadan çıkmak {fi}
der Schlüpfer {m} bayan külotu {i}
der Schlüpfer {m} külot {i}
das Schlupfloch {n} barınak {i}
das Schlupfloch {n} sığınak {i}
das Schlupfloch {n} sığınma {i}
das Schlupfloch {n} sığınma yeri {i}
schlüpfrig {a} açık saçık {a}