TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sıraya dizilmek {fi} anstehen {v}
sıraya dizilmek {allg} anreihen {allg}
sıraya dizilmek {fi} anstellen {v}
sıraya dizilmek {allg} antreten {allg}
sıraya dizmek {fi} auffassen {v}
sıraya dizmek {v} reihen {v}
sıraya geçirmek {fi} aufreihen {v}
sıraya geçmek {allg} antreten {allg}
sıraya girmek {fi} anstehen {v}
sıraya girmek {fi} antreiben {v}
sıraya girmek {fi} antreten {v}
sıraya göre dizme {i} die Kollokation {f}
sıraya konmamış {s} bündnisfrei {adj}
sıraya koyma {i} die Anreihung {f}
sıraya koyma {i} der Turnus {m}
sıraya koymak {fi} anreihen {v}
sıraya koymak {fi} eingruppieren {v}
sıraya koymak {v} reihen {v}
sıraya sokmak {fi} aneinander reihen {v}
Indirekte Treffer
alfabetik olarak sıraya sokmak {allg} alphabetisch ordnen {allg}
alfabetik sıraya koymak {v} alphabetisieren {v}
bir şeyi ön sıraya almak {fi} vorrücken {v}
ilk sıraya koymak {fi} voranstellen {v}
sıraya dizilmek {fi} anstellen {v}
sıraya dizilmek {allg} anreihen {allg}
sıraya dizilmek {fi} anstehen {v}
sıraya dizilmek {allg} antreten {allg}
sıraya dizmek {v} reihen {v}
sıraya dizmek {fi} auffassen {v}
sıraya geçirmek {fi} aufreihen {v}
sıraya geçmek {allg} antreten {allg}
sıraya girmek {fi} antreten {v}
sıraya girmek {fi} antreiben {v}
sıraya girmek {fi} anstehen {v}
sıraya göre dizme {i} die Kollokation {f}
sıraya konmamış {s} bündnisfrei {adj}
sıraya koyma {i} der Turnus {m}
sıraya koyma {i} die Anreihung {f}
sıraya koymak {fi} anreihen {v}
sıraya koymak {v} reihen {v}
sıraya koymak {fi} eingruppieren {v}
sıraya sokmak {fi} aneinander reihen {v}