DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
ausschreien {v} bağırarak satmak {fi}
ausschreien {v} bağırarak söylemek {fi}
ausschreien {v} bağırmaktan sesi kısılma {fi}
ausschreien {v} bağırması kesilmek {fi}
ausschreien {v} ilan etmek {fi}
ausschreien {v} protesto ederek sözünü kesmek {fi}
ausschreien {v} istediği kadar bağırıp çağırmak {fi}