DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Medizin {f} hekimlik {i}
die Medizin {f} hekimlik alanı {i}
die Medizin {f} ilaç {i}
die Medizin {f} tıp {i}
die Medizin {f} verabreichen ilaç vermek {i}
Medizin einnehmen {allg} ilaç almak {allg}
Medizin studieren {allg} tıp öğrenimi yapmak {allg}
der Medizinalrat {m} sağlık memuru ünvanı {i}
der Mediziner {m} hekim {i}
der Mediziner {m} tabip {i}
der Mediziner {m} tıp doktoru {i}
der Mediziner {m} tıp öğrencisi {i}
der Mediziner {m} tıpçı {i}
die Medizinfrau {f} büyücü hekim {i}
medizinisch {a} hekimsel {a}
medizinisch {adj} tıbbi {s}
medizinische Apparate {allg} tıbbi cihazlar {allg}
die medizinische Fakultät {f} tıbbiye {i}
die medizinische Fakultät {f} tıp fakültesi {i}
medizinische Kohle {allg} tıpta kullanılan kömür {allg}
medizinische Wissenschaft {allg} tıp bilimi {allg}
medizinischer Kongress {allg} tıp kongresi {allg}
das medizinisches Band {n} bağ {i}
das Medizinmann {n} büyücü hekim {i}
das Medizinproduktegesetz {n} tıbbi ilaçlar yasası {i}
das Medizinrecht {n} [Jur.]tıp hukuku {i}
das Medizinstrafrecht {n} [Jur.]tıp ceza hukuku {i}
der Medizinstudent {m} tıbbiyeli {i}
der Medizinstudent {m} tıp öğrencisi {i}
die Medizintechnik {f} [Med.]tıbbi teknoloji {i}
die Medizinwissenschaft {f} hekimlik {i}
die Medizinwissenschaft {f} tıp bilimi {i}
Indirekte Treffer
die Doktor der Medizin {allg} tıp doktoru {allg}
gerichtliche Medizin {allg} adli tıp {allg}
innere Medizin {f} hastalıkları hekimliği {i}
die innere Medizin {f} dahiliye {i}
die Medizin einnehmen {allg} ilaç almak {allg}
Medizin studieren {allg} tıp öğrenimi yapmak {allg}