DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Ast {m} bölüm {i}
der Ast {m} budak {i}
der Ast {m} büyük ağaç dalı {i}
der Ast {m} dal {i}
der Ast {m} kambur {i}
der Ast {m} kol {i}
der Ast {m} şube {i}
der ASTA {m} Yüksek Okul Öğrencileri Genel Kurulu {i}
das Astarte {n} Astarot {i}
das Astarte {n} Astarte {i}
astatisch {adj} durağan olmayan {s}
astatisch {adj} sabit olmayan {s}
astatisch {adj} statik olmayan {s}
das Ästchen {n} dal çöpü {i}
das Ästchen {n} küçük budak {i}
das Ästchen {n} önce dal {i}
asten {itr} ağır bir şeyi taşımak {itr}
asten {itr} hızlı koşmak {itr}
ästen {v} dallanmak {fi}
die Aster {f} pat çiçeği {i}
die Aster {f} yıldız çiçeği {i}
die Aster {f} yıldızböceği {i}
die Aster {f} [Bot.]yıldızçiçeği {i}
der Asteriskus {m} asterisk {i}
der Asteriskus {m} yıldız işareti {i}
der Asteroid {m} [Astr.]asteroid {i}
der Asteroid {m} [Zoo]denizyıldızı {i}
der Asteroid {m} [Astr.]göktaşı {i}
die Asthenie {f} [Med.]asteni {i}
die Asthenie {f} [Med.]zafiyet {i}
asthenisch {adj} astenik {s}
die Ästhesie {f} duyum {i}
die Ästhesie {f} his {i}
die Ästhesie {f} sezi {i}
der Ästhet {m} estetikçi {i}
die Ästhetik {f} estetik {i}
der Ästhetiker {m} estetikçi {i}
ästhetisch {adj} estetik {s}
ästhetisch {adj} estetikle ilgili {s}
die ästhetische Operation {f} estetik operasyonu {i}
ästhetisieren {v} estetize etmek {v}
der Ästhetizismus {m} estetizm {i}
das Asthma {n} [Med.]astım {i}
das Asthma {n} astma {i}
das Asthma {n} [Med.]göğüs darlığı {i}
das Asthma {n} [Med.]nefes darlığı {i}
das Asthma bronchiale {n} bronşiyal astım {i}
der Asthmaanfall {m} [Med.]astım krizi {i}
der Asthmaanfall {m} astım nöbeti {i}
asthmakrank {adj} [Med.]astım hastası {s}
asthmakrank {adj} [Med.]astımlı {s}
die Asthmakrankheit {f} [Med.]astım hastalığı {i}
das Asthmamittel {n} astım ilacı {i}
der Asthmatiker {m} [Med.]astım hastası {i}
der Asthmatiker {m} [Med.]astımlı {i}
die Asthmatikerin {f} astımlı {i}
asthmatisch {adj} [Med.]astımlı {s}
asthmatisch {adj} [Med.]tıknefes {s}
ästig {adj} dallanmış budaklanmış {s}
ästig {adj} dallı {s}
ästig {adj} dallı budaklı {s}
astigmatisch {adj} [Med.]astigmatik {s}
der Astigmatismus {m} [Med.]astigmatizm {i}
ästimieren {v} hürmet etmek {v}
ästimieren {v} saygı göstermek {v}
ästimieren {v} takdir etmek {v}
der Astling {m} filiz {i}
der Astling {m} sürgün {i}
der Astling {m} yavru kuş {i}
das Astloch {n} budak deliği {i}
astmatisch {adj} [Med.]astımlı {s}
das Astmoos {n} [Bot.]tüy yosunu {i}
das Astrachan {n} astragan {i}
der Astrachanpelz {m} astragan kürk {i}
astral {adj} [Astr.]göğe ait {s}
astral {adj} [Astr.]gökle ilgili {s}
astral {adj} [Astr.]necmi {s}
astral {adj} [Astr.]yıldızlara ait {s}
astral {adj} [Astr.]yıldızlarla ilgili {s}
astrein {allg} [Redw.]gayet iyi {allg}