DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Semantik {f} [Sprachw]anlambilimi {i}
die Semantik {f} [Sprachw]semantik {i}
semantisch {adj} [Sprachw]anlambilimsel {s}
semantisch {adj} [Sprachw]semantik {s}
das Semem {n} [Sprachw]dilsel göstergenin anlamı {i}
das Semem {n} [Sprachw]kökanlam {i}
das Semester {n} öğretim yılının her bir yarısı {i}
das Semester {n} sömestr {i}
das Semester {n} yarıyıl {i}
die Semesterarbeit {f} dönem ödevi {i}
die Semesterferien {pl} sömestr tatili {ç}
die Semesterferien {pl} yarıyıl tatili {ç}
semestrig {adj} yarı yıllık {s}
semi- {prä} yarı {önk}
semi- {prä} yarım {önk}
semiarid {adj} [Ökol.]yarı kurak {s}
der Semiel {m} iblis {i}
der Semiel {m} kötü cin {i}
das Semikolon {n} [Sprachw]noktalı virgül {i}
semikubisch {adj} yarım küp şeklinde {s}
das Seminar {n} alıştırma yapmak {i}
das Seminar {n} çalışma {i}
das Seminar {n} [Rel.]din adamı yetiştirme kurumu {i}
das Seminar {n} öğretmen okulu {i}
das Seminar {n} seminer {i}
die Seminararbeit {f} dönem ödevi {i}
der Seminarist {m} [Rel.]din adamı yetiştirme kurumu mensubu {i}
der Seminarist {m} öğretmen okulu mensubu {i}
das Seminom {n} seminom {i}
die Semiologie {f} gösterge bilimi {i}
die Semiologie {f} semiyoloji {i}
die Semiotik {f} gösterge bilimi {i}
die Semiotik {f} semiyotik {i}
semipermeabel {adj} yarıgeçirgen {s}
semipermeabel {a} yarı geçirgen {a}
der Semit {m} Sami {i}
semitisch {adj} Sami {s}
die Semitistik {f} Sami dilleri ve edebiyatları bilimi {i}
die Semitistik {f} semitistik {i}
die Semmel {f} sandviç {i}
die Semmel {f} sütlü küçük ekmek {i}
semmelblond {adj} açık sarı {s}
die Semmelbrösel {pl} galeta unu {ç}
das Semmelmehl {n} kızartmalık ekmek unu {i}
Sempervivum {allg} kulak otu {allg}
Sempervivum {allg} naser otu {allg}
Sempervivum tectorum {allg} dam koruğu {allg}
Sempervivum tectorum {allg} saksı güzeli {allg}