TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yanlışı düzeltmek {v} berichtigen {v}
yanlışı onarmak {fi} gutmachen {v}
Indirekte Treffer
aşırılık yanlısı {i} der Extremist {m}
askeri rejim yanlısı {i} [ask]der Militarist {m}
barış yanlısı {s} friedensfreundlich {adj}
barış yanlısı {i} der Pazifist {m}
barış yanlısı {a} pazifisch {a}
bircilik yanlısı {i} [fel]der Monist {m}
çoktanrıcılık yanlısı {i} der Polytheist {m}
cumhuriyet yanlısı {i} der Republikaner {m}
denklik yanlışı {i} der Paritätsfehler {m}
dingincilik yanlısı kimse {i} der Quietist {m}
eşlik yanlışı {i} der Paritätsfehler {m}
irtica yanlısı kişi {i} [pol]der Reaktionär {m}
marksizm yanlısı {i} der Marxist {m}
mistisizm yanlısı {i} der Mystiker {m}
modernizm yanlısı {i} der Modernist {m}
monarşi yanlısı {i} [pol]der Royalist {m}
natüralizm yanlısı {i} der Naturalist {m}
nihilizm yanlısı {i} [fel]der Nihilist {m}
panturanizm yanlısı {i} der Panturanist {m}
püritenlik yanlısı kişi {i} der Puritaner {m}
senkretizm yanlısı {i} [fel]der Synkretist {m}
şiddet yanlısı politika {i} die Gewaltpolitik {f}
skolastik yanlısı {i} [fel]der Scholastiker {m}
sosyalizm yanlısı {i} [pol]der Sozialist {m}
tüm tanrıcılık yanlısı {i} der Pantheist {m}
uyuşmazlik yanlısı {i} der Querulant {m}
uyuşmazlik yanlısı {i} die Querulantin {f}
yanlışı düzeltmek {v} berichtigen {v}
yanlışı onarmak {fi} gutmachen {v}
yazım yanlışı {i} der Rechtschreibfehler {m}
yazım yanlışı {i} der Tippfehler {m}
yazım yanlışı {i} der Schreibfehler {m}
yazım yanlışı yapmak {fi} vertippen {v}
yazım yanlışı yapmak {fi} verschreiben {v}
yenileme yanlısı {a} innovationsfreudig {a}
Yunanlı filozof Pythagoras yanlısı {i} der Pythagoreer {m}