DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Tupfen {m} benek {i}
tupfen {v} beneklemek {v}
tupfen {v} hafifçe dokunmak {v}
der Tupfen {m} leke {i}
tupfen {v} lekelemek {v}
der Tupfen {m} nokta {i}
tupfen {v} noktalamak {v}
tupfen {v} yavaşça dokunmak {v}