DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
unabänderlich {adj} değişmez {s}
unabänderlich {adj} değiştirilemez {s}
unabänderlich {adj} dönülmez {s}
unabänderlich {adj} geri alınmaz {s}
die Unabänderlichkeit {f} değiştirilemezlik {i}
die Unabänderlichkeit {f} vazgeçilmezlik {i}
unabdingbar {adj} [Jur.]bağlayıcı {s}
unabdingbar {a} değiştirilemez {a}
unabdingbar {a} elzem {a}
unabdingbar {adj} [Jur.]kesin {s}
unabdingbar {adj} [Jur.]zaruri {s}
unabdingbar {a} zorunlu {a}
unabhängig {adj} bağımsız {s}
unabhängig {a} hür {a}
unabhängig {a} müstakil {a}
unabhängig {adj} özgür {s}
Unabhängiger {fm} bağımsızlar {fm}
unabhängiger Berater {allg} bağımsız danışman {allg}
unabhängiger Berater {allg} serbest danışman {allg}
die Unabhängigkeit {f} bağımsızlık {i}
die Unabhängigkeit {f} [Pol.]egemenlik {i}
die Unabhängigkeit {f} hürriyet {i}
die Unabhängigkeit {f} istiklal {i}
die Unabhängigkeit {f} özgürlük {i}
die Unabhängigkeitserklärung {f} bağımsızlık ilanı {i}
der Unabhängigkeitskrieg {m} bağımsızlık savaşı {i}
unabkömmlich {adj} gerekli {s}
unabkömmlich {adj} lüzumlu {s}
unabkömmlich {a} müeccel {a}
unabkömmlich {adj} zaruri {s}
unablässig {a} aralıksız {a}
unablässig {a} fasılasız {a}
unablässig {a} sürekli {a}
unabsehbar {adj} bitmez tükenmez {s}
unabsehbar {adj} göz alabildiğine {s}
unabsehbar {adj} oldukça çok {s}
unabsehbar {adj} önceden düşünülemez {s}
unabsehbar {a} sonsuz {a}
unabsehbar {adj} tahmin edilemez {s}
unabsetzbar {a} sürümsüz {a}
unabsichtlich {adj} istemeden {s}
unabsichtlich {adj} istemeyerek {s}
unabsichtlich {adj} kasıtsız {s}
unabweisbar {adj} kaçınılmaz {s}
unabweisbar {adj} zorlayıcı {s}
unabweisbar {a} reddedilemez {a}
unabweislich {a} reddedilemez {a}
unabwendbar {adj} kaçınılamaz {s}
unabwendbar {adj} önlenemez {s}
unabwendbar {a} önüne geçilemez {a}
unabwendbar {adj} önüne geçilmez {s}
unabwendbares Ereignis {nom} önlenemez olay {i}
die Unabwendbarkeit {f} kaçınılmazlık {i}
die Unabwendbarkeit {f} önlenememezlik {i}
die Unabwendbarkeit {f} önüne geçilemezlik {i}
unachtsam {adj} dikkatsiz {s}
unachtsam {a} düşüncesiz {a}
unachtsam {adj} ihmalkar {s}
unachtsam {a} lakayt {a}
unachtsam {adj} tedbirsiz {s}
die Unachtsamkeit {f} dikkatsizlik {i}
die Unachtsamkeit {f} düşüncesizlik {i}
die Unachtsamkeit {f} lakaytlık {i}
die Unachtsamkeit {f} tedbirsizlik {i}
unähnlich {adj} andırmayan {s}
unähnlich {adj} benzemeyen {s}
unanfechtbar {adj} itiraz kabul etmez {s}
unanfechtbar {adj} kati {s}
unanfechtbar {adj} kesin {s}
unanfechtbar {adj} su götürmez {s}
unanfechtbar {adj} şüphe götürmez {s}
unanfechtbar {adj} tartışılmaz {s}
die Unanfechtbarkeit {f} katilik {i}
die Unanfechtbarkeit {f} kesinlik {i}
die Unanfechtbarkeit {f} su götürmezlik {i}
die Unanfechtbarkeit {f} şüphe götürmezlik {i}
die Unanfechtbarkeit {f} tartışılmazlık {i}
unangebracht {adj} densiz {s}
unangebracht {adj} gereksiz {s}
unangebracht {adj} münasebetsiz {s}