DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Merkmal {n} alamet {i}
das Merkmal {n} ayırıcı özellik {i}
das Merkmal {n} belirleyici özellik {i}
das Merkmal {n} belirti {i}
das Merkmal {n} gözlem {i}
das Merkmal {n} im {i}
das Merkmal {n} işaret {i}
das Merkmal {n} iz {i}
der Merkmal {m} karakteristik {i}
das Merkmal {n} kıstas {i}
das Merkmal {n} kriter {i}
das Merkmal {n} marka {i}
der Merkmal {m} nişan {i}
das Merkmal {n} nitelik {i}
der Merkmal {m} özellik {i}
das Merkmal {n} şiar {i}
das Merkmal {n} unsur {i}
das Merkmal {n} vasıf {i}
Merkmal tragend {adj} belirtili {s}
Merkmal tragend {adj} işaret taşıyan {s}
merkmalslos {adj} belirtisiz {s}
merkmalslos {adj} işaretsiz {s}
Indirekte Treffer
distinktives Merkmal {allg} ayırıcı özellik {allg}
Merkmal tragend {adj} işaret taşıyan {s}
Merkmal tragend {adj} belirtili {s}
technisches Merkmal {allg} teknik vasıf {allg}