TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kutuya atmak {fi} einwerfen {v}
kutuya koymak {fi} eindosen {v}
Indirekte Treffer
kutuya atmak {fi} einwerfen {v}
kutuya koymak {fi} eindosen {v}