DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
freudestrahlen {v} sevinç içinde olmak {fi}
freudestrahlen {v} sevinç saçmak {fi}
freudestrahlen {v} sevinçten parıldamak {fi}
freudestrahlend {adv} büyük sevinç içinde {adv}