DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Zirbel {f} [Bot.]fıstık çamı {i}
die Zirbeldrüse {f} [Med.]beyin epifiz bezi {i}
die Zirbeldrüse {f} kozalaksı bez {i}
die Zirbelkiefer {f} [Bot.]fıstık çamı {i}
die Zirbelnuss {f} [Bot.]çam fıstığı {i}
zirka {adv} aşağı yukarı {adv}
zirka {adv} tahminen {adv}
zirka {adv} üç aşağı beş yukarı {adv}
zirka {adv} yaklaşık {adv}
der Zirkapreis {m} [ökon.]yaklaşık fiyat {i}
der Zirkel {m} çember {i}
der Zirkel {m} çevre {i}
der Zirkel {m} [mat]daire {i}
der Zirkel {m} daire çevresi {i}
der Zirkel {m} grup {i}
der Zirkel {m} insan grubu {i}
der Zirkel {m} pergel {i}
der Zirkelkasten {m} pergel takımı {i}
das Zirkeltraining {n} kondisyon çalışması {i}
der Zirkon {m} [Geol]zirkon {i}
das Zirkonium {n} [Chem.]zirkonyum {i}
das Zirkular {n} genelge {i}
das Zirkular {n} sirküler {i}
das Zirkular {n} tamim {i}
die Zirkulation {f} devinim {i}
die Zirkulation {f} dolaşım {i}
die Zirkulation {f} [Med.]kan dolaşımı {i}
die Zirkulation {f} sirkülasyon {i}
die Zirkulation {f} tedavül {i}
die Zirkulationspumpe {f} devridaim pompası {i}
das Zirkulationsrohr {n} devir borusu {i}
das Zirkulationsrohr {n} dönüş borusu {i}
der Zirkulator {m} devrettiren {i}
der Zirkulator {m} dolaştıran {i}
der Zirkulator {m} sirkülatör {i}
zirkulieren {itr} devridaim yapmak {itr}
zirkulieren {itr} dolanımda bulunmak {itr}
zirkulieren {itr} dolaşmak {itr}
zirkulieren {itr} [Handel]tedavülde bulunmak {itr}
der Zirkumflex {m} düzeltme işareti {i}
der Zirkumflex {m} [Sprachw]ünlü üzerindeki uzatma işareti {i}
die Zirkumzision {f} [Med.]sünnet {i}
der Zirkus {m} cambazhane {i}
der Zirkus {m} hipodrom {i}
der Zirkus {m} karmaşa {i}
der Zirkus {m} keşmeke {i}
der Zirkus {m} siren {i}
der Zirkus {m} sirk {i}
die Zirpe {f} [Zoo]ağustos böceği {i}
die Zirpe {f} [Zoo]cırcır böceği {i}
zirpen {v} cır cır ötmek {fi}
zirpen {itr} [Zoo]cırcır ötmek {itr}
zirpen {v} cıvıldamak {fi}
zirpen {v} ciyaklamak {fi}
die Zirrhose {f} bir organda sertleşme karakterize fıbröz doku oluşumuna verilen isim {i}
die Zirrhose {f} kronik karaciğer iltihabı {i}
die Zirrhose {f} [Med.]siroz {i}
die Zirruswolke {f} [Astr.]saçak bulut {i}
die Zirruswolke {f} sirrus {i}
die Zirruswolke {f} [Astr.]sirrus bulutu {i}
zirzensisch {adj} sirk ile ilgili {s}
zirzensisch {adj} sirkte yapılan {s}