TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kabul etmek {v} agnoszieren {v}
kabul etmek {v} akkreditieren {v}
kabul etmek {v} akzeptieren {v}
kabul etmek {fi} anerkennen {v}
kabul etmek {fi} annehmen {v}
kabul etmek {fi} approbieren {v}
kabul etmek {fi} aufnehmen {v}
kabul etmek {fi} bejahen {v}
kabul etmek {v} bekennen {v}
kabul etmek {v} betrachten {v}
kabul etmek {v} bewilligen {v}
kabul etmek {v} billigen {v}
kabul etmek {fi} dareinwilligen {v}
kabul etmek {fi} dulden {v}
kabul etmek {fi} einbekennen {v}
kabul etmek {fi} Eingestehen {v}
kabul etmek {fi} einlassen {v}
kabul etmek {fi} einräumen {v}
kabul etmek {fi} empfangen {v}
kabul etmek {fi} entgegen nehmen {v}
kabul etmek {fi} entgegennehmen {v}
kabul etmek {allg} willkommen heißen {allg}
kabul etmek {fi} etwas gelten lassen {v}
kabul etmek {v} genehmigen {v}
kabul etmek {fi} hereinnehmen {v}
kabul etmek {allg} ja sagen {allg}
kabul etmek {v} rezipieren {v}
kabul etmek {v} sanktionieren {v}
kabul etmek {fi} stattgeben {v}
kabul etmek {v} übernehmen {v}
kabul etmek {v} unterstellen {v}
kabul etmek {v} wahrhaben {v}
kabul etmek {fi} zubilligen {v}
kabul etmek {fi} zugestehen {v}
kabul etmek {fi} zulassen {v}
kabul etmek {fi} zusagen {v}
kabul etmek {v} [pol]verabschieden {v}
kabul etmek için hazır olma {i} die Aufnahmebereitschaft {f}
kabul etmek istememek {allg} nicht wahrhaben wollen {allg}
Indirekte Treffer
-den söz etmek {itr} von ... sprechen {itr}
... üzerinde hak iddia etmek {allg} Anspruch erheben auf ... {allg}
...için müracaat etmek {allg} bewerben um {allg}
"sen" diye hitap etmek {allg} mit "du" anreden {allg}
"siz" diye hitap etmek {allg} mit "Sie" anreden {allg}
abluka etmek {v} blocken {v}
abluka etmek {v} blockieren {v}
abondone etmek {fi} [sp]aussteigen {v}
abone etmek {v} abonnieren {v}
aboneliğini iptal etmek {fi} abbestellen {v}
abosa etmek {fi} [den]festhieven {v}
absorbe etmek {v} absorbieren {v}
absorbe etmek {fi} aufsaugen {v}
acele etmek {itr} brausen {itr}
acele etmek {fi} daranhalten {v}
acele etmek {fi} beeilen {v}
acele etmek {fi} jagen {v}
acele etmek {fi} sputen {v}
acele etmek {fi} zumachen {v}
acele etmek {itr} hetzen {itr}
acele etmek {allg} hetzen {allg}
acele etmek {fi} tummeln {v}
acele etmek {itr} hasten {itr}
acele etmek {fi} beeilen {v}
acele etmek {fi} beeilen {v}
acele etmek {fi} überstürzen {v}
acele etmek {itr} eilen {itr}
acele etmek {allg} dranhalten {allg}
acele etmek {itr} pesen {itr}
acele etmek {fi} tummeln {v}
aciz beyan etmek {allg} für zahlungsunfähig erklären {allg}
acı acı alay etmek {v} persiflieren {v}
acı gerçeği kabul etmek {fi} hinnehmen {v}
açık kabul {allg} ungedecktes Akzept {allg}
açık kabul {i} die Blankoannahme {f}
açık kabul {i} das Blankoakzept {n}
açıktan kabul {i} [tic]das Blankoakzept {n}
adapte etmek {allg} in integrieren {allg}
adapte etmek {fi} eingewöhnen {v}
adapte etmek {fi} einführen {v}
adapte etmek {v} orientieren {v}
adapte etmek {v} integrieren {v}
ademi kabul {i} die Annahmeverweigerung {f}
adına tahsis etmek {fi} anweisen {v}
adsorbe etmek {v} adsorbieren {v}
afaroz etmek {fi} herauskommunizieren {v}
afaroz etmek {fi} exkommunizieren {v}
afaroz etmek {fi} auskommunizieren {v}
affını rica etmek {fi} entschuldigen {v}
aforoz etmek {allg} jdn ächten {allg}
aforoz etmek {v} [din]exkommunizieren {v}
aforoz etmek {v} [din]bannen {v}
aganta etmek {v} [den]verzurren {v}
aganta etmek {fi} [den]festzurren {v}
ağır bir şekilde tahrik etmek {allg} gröblich beleidigen {allg}
ağır kabul etmek {fi} schwer nehmen {v}
ağız birliği etmek {allg} eine Absprache treffen {allg}
ağzından çıkan lafa dikkat etmek {allg} jedes Wort auf die Goldwaage legen {allg}
ah etmek {itr} wimmern {itr}
ah etmek {allg} [den]die Pest an den Hals wünschen {allg}
ajite etmek {itr} agitieren {itr}
akde aykırı hareket etmek {allg} vertragswidrig handeln {allg}
akın etmek {fi} zusammenströmen {v}
akın etmek {fi} strömen {v}
akın etmek {v} fluten {v}
akort etmek {v} abstimmen {v}
akort etmek {fi} [müz]umstimmen {v}
akort etmek {v} [müz]temperieren {v}
akort etmek {itr} [müz]stimmen {itr}
akort etmek {fi} [müz]abtönen {v}
akredite etmek {v} akkreditieren {v}
akreditif etmek {fi} akkreditieren {v}
aksini iddia etmek {itr} widersprechen {itr}
aksini iddia etmek {v} bestreiten {v}
aksini ispat etmek {v} entkräften {v}
aksini ispat etmek {fi} widerlegen {v}
aktüalize etmek {v} aktualisieren {v}
akümüle etmek {v} akkumulieren {v}
aküyü şarj etmek {allg} den Akku laden {allg}
al takke ver külah pazarlık etmek {fi} herumfeilschen {v}