DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
kündigen {v} bildirmek {fi}
kündigen {v} bittiğini bildirmek {fi}
kündigen {v} feshetmek {fi}
kündigen {v} feshi ihbar etmek {fi}
kündigen {v} feshini bildirmek {fi}
kündigen {v} geçersiz olduğunu bildirmek {v}
kündigen {v} iptal etmek {fi}
kündigen {v} iptal ettiğini bildirmek {v}
kündigen {v} işine son vermek {fi}
kündigen {v} işten atmak {v}
kündigen {v} işten çıkacağını bildirmek {fi}
kündigen {v} işten çıkarılacağını bildirmek {fi}
kündigen {v} işten el çektirmek {v}
kündigen {v} istifa etmek {fi}
kündigen {v} sözleşmeyi fesh etmek {fi}
kündigen {v} sözleşmeyi feshettiğini bildirmek {v}
Indirekte Treffer
Anleihe kündigen {v} borçlanmanın feshini bildirmek {fi}
Anleihe kündigen {v} istikrazın feshini bildirmek {fi}
Anleihe kündigen {v} borcun ödenmesini istemek {fi}
Arbeitsverhältnis kündigen {allg} çalışma ilişkisinın feshini bildirmek {allg}
Darlehen kündigen {allg} ikrazın feshini bildirmek {allg}
fristgemäß kündigen {allg} tarihine uygun feshetmek {allg}
fristlos kündigen {allg} önceden bildirmeden feshetmek {allg}
fristlos kündigen {allg} geçerlilik süresini dikkate almadan feshetmek {allg}
Hypothek kündigen {allg} ipoteğin feshini ihbar etmek {allg}
Kredit kündigen {allg} kredinin feshini ihbar etmek {allg}
Mietvertrag kündigen {allg} kira sözleşmesinin feshini bildirmek {allg}
schriftlich kündigen {allg} feshi yazılı olarak bildirmek {allg}
termingerecht kündigen {allg} tarihine uygun feshi bildirmek {allg}
Vertrag kündigen {v} sözleşmeyi bozmak {fi}