DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Strom {m} [elek]akım {i}
der Strom {m} akıntı {i}
der Strom {m} büyük ırmak {i}
der Strom {m} cereyan {i}
der Strom {m} elektrik {i}
der Strom {m} hareket {i}
der Strom {m} ırmak {i}
der Strom {m} nehir {i}
stromab {adv} akıntı yönünde {adv}
der Stromabnehmer {m} elektrik abonesi {i}
der Stromabnehmer {m} havai elektrik hattı {i}
stromabwärts {adv} akım yönünde {adv}
stromabwärts {adv} akıntı aşağı {adv}
stromabwärts {a} akış aşağı {a}
die Stromabzweigung {f} akım dağıtımı {i}
stroman {adv} akıntı yukarı {adv}
der Stromanschluss {m} el cereyan bağlantısı {i}
die Stromart {f} akım cinsi {i}
stromauf {adv} akıntının tersi yönde {adv}
die Stromaufnahme {f} akım çekme {i}
die Stromaufnahme {f} amper çekme {i}
stromaufwärts {adv} akıntı yukarı {adv}
stromaufwärts {a} akış yukarı {a}
der Stromausfall {m} elektrik kesintisi {i}
das Strombett {n} nehir yatağı {i}
der Strombezug {m} akım alma {i}
der Strombezug {m} akım çekme {i}
die Stromdichte {f} akım şiddeti {i}
die Stromeinheit {f} akım birimi {i}
das Stromeinspeisungsgesetz {n} cereyan iletimini düzenleyen yasa {i}
strömen {v} akın etmek {fi}
strömen {v} bardaktan boşanırcasına {fi}
strömen {v} gürül gürül akmak {fi}
strömen {itr} şakır şakır akmak {itr}
strömender Regen {allg} bardaktan boşanırcasına yağan yağmur {allg}
der Stromer {m} haylaz {i}
der Stromer {m} kaldırım mühendisi {i}
der Stromer {m} serseri {i}
der Stromer {m} yaramaz çocuk {i}
der Stromerzeuger {m} elektrik jeneratörü {i}
die Stromerzeugung {f} akım üretimi {i}
die Stromerzeugung {f} elektrik üretimi {i}
das Stromfeld {n} akım alanı {i}
das Stromfeld {n} cereyan sahası {i}
die Stromfunktion {f} akım fonksiyonu {i}
das Stromgebiet {n} nehirin her iki yakasındaki bölge {i}
der Stromgleichrichter {m} redresör {i}
die Stromindustrie {f} elektrik sanayi {i}
das Stromkabel {n} elektrik kablosu {i}
der Stromkasten {m} elektrik panosu {i}
der Stromkreis {m} devre {i}
der Stromkreis {m} [elek]elektrik devresi {i}
die Stromkurve {f} akım eğrisi {i}
der Stromlauf {m} akım yönü {i}
der Stromlauf {m} akıntı yönü {i}
der Stromlaufplan {m} akım akış planı {i}
die Stromleitung {f} elektrik hattı {i}
die Stromlieferung {f} akım verme {i}
der Strömling {m} [Zoo]Baltık ringası {i}
die Stromlinienform {f} aerodinamik yapı {i}
die Stromlinienform {f} akış çizgisi {i}
stromlinienförmig {a} aerodinamik {a}
stromlinienförmig {adj} aerodinamik yapılı {s}
stromlinienförmig {adj} akış çizgili {s}
stromlos {adj} akımsız {s}
stromlos {adj} akıntısız {s}
die Stromlosigkeit {f} akımsızlık {i}
die Stromlosigkeit {f} cereyansızlık {i}
der Strommast {m} [elek]elektrik direği {i}
die Strommenge {f} akım miktarı {i}
der Strommesser {m} ampermetre {i}
das Stromnetz {n} [elek]şebeke {i}
der Stromprüfer {m} akım muayene kalemi {i}
die Stromquelle {f} [elek]akım kaynağı {i}
die Stromrechnung {f} elektrik faturası {i}
der Stromregler {m} akım nazımı {i}
die Stromregulierung {f} akım düzenlemesi {i}
die Stromregulierung {f} akım regülasyonu {i}
der Stromrichter {m} [elek]doğrultmaç {i}
die Stromrichtung {f} akım yönü {i}
Indirekte Treffer
die DC-Strom {m} doğru akım {i}
der gegen den Strom anrudern {allg} boşa çabalamak {allg}
gegen den Strom anrudern {allg} akıntıya karşı kürek çekmek {allg}
gegen den Strom schwimmen {allg} akıntıya karşı yüzmek {allg}
gegen den Strom schwimmen {allg} akıntıya karşı kürek çekmek {allg}