DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Spitze {f} ağızlık {i}
die Spitze {f} alaysı söz {i}
die Spitze {f} dantel {i}
die Spitze {f} doruk {i}
die Spitze {f} iğneleyici söz {i}
die Spitze {f} iğneli söz {i}
die Spitze {f} ön kısım {i}
die Spitze {f} ön taraf {i}
die Spitze {f} ön yüz {i}
die Spitze {f} önde gelen kişiler {i}
die Spitze {f} oya {i}
die Spitze {f} sivri {i}
die Spitze {f} tepe {i}
die Spitze {f} {i}
die Spitze {f} noktası {i}
die Spitze {f} zirve {i}
das Spitzeisen {n} sivri demir {i}
das Spitzeisen {n} süngü {i}
der Spitzel {m} ajan {i}
der Spitzel {m} casus {i}
der Spitzel {m} ispiyon {i}
der Spitzel {m} ispiyoncu {i}
der Spitzel {m} jurnalcı {i}
der Spitzel {m} muhbir {i}
spitzeln {itr} ispiyonlamak {itr}
spitzeln {itr} jurnalcılık yapmak {itr}
spitzen {allg} bir şey olumlu olması umuduyla sevinmek {allg}
spitzen {v} açmak {fi}
spitzen {itr} dikkatle bakmak {itr}
spitzen {v} sivrileştirmek {v}
spitzen {v} sivriltmek {v}
Spitzen häkeln {allg} dantel örmek {allg}
Spitzen häkeln {allg} oya örmek {allg}
Spitzen klöppeln {allg} dantel yapmak {allg}
der Spitzenbaum {m} dantel ağacı {i}
der Spitzenbaum {m} tentene ağacı {i}
die Spitzenbelastung {f} en yüksek yük {i}
die Spitzendrehbank {f} puntalı torna tezgahı {i}
der Spitzenfilm {m} harika film {i}
der Spitzenfilm {m} olağanüstü bir film {i}
das Spitzengehalt {n} süper maaş {i}
die Spitzengeschwindigkeit {f} en üst hız {i}
die Spitzengeschwindigkeit {f} hız sınırı {i}
der Spitzenkandidat {m} seçimlerde liste başı adayı {i}
die Spitzenklasse {f} en kaliteli mal {i}
der Spitzenkörner {m} punta ucu {i}
die Spitzenleistung {f} başyapıt {i}
die Spitzenleistung {f} en üst randıman {i}
die Spitzenleistung {f} rekor {i}
die Spitzenleistung {f} şaheser {i}
der Spitzenlohn {m} azami ücret {i}
spitzenlos {adj} puntasız {s}
die Spitzennadel {f} dantel şişi {i}
die Spitzennadel {f} örgü şişi {i}
die Spitzenposition {f} mesleki açıdan zirvede olma {i}
die Spitzenposition {f} [Handel]üst düzey yöneticilik {i}
das Spitzenprodukt {n} [Tec]üstün ürün {i}
der Spitzenreiter {m} başarılı eser {i}
der Spitzenreiter {m} [Sp]lider {i}
das Spitzenspiel {n} derby maçı {i}
das Spitzenspiel {n} zirve maçı {i}
der Spitzensportler {m} başarılı sporcu {i}
der Spitzentanz {m} bale parmak ucu dansı {i}
der Spitzenverkehr {m} en işlek saatlerdeki trafik {i}
der Spitzenwinkel {m} sivri açı {i}
der Spitzenwinkel {m} tepe açısı {i}
spitzenwinklig {adj} sivri açılı {s}
die Spitzenwirkung {f} en yüksek etki {i}
die Spitzenzeit {f} en kısa süre {i}
die Spitzenzeit {f} rekor süre {i}
die Spitzenzeit {f} trafikte en yoğun zaman {i}
der Spitzer {m} kalem açacağı {i}
der Spitzer {m} kalemtıraş {i}
der spitzer Winkel {m} dar açı {i}
Indirekte Treffer
der an der Spitze stehen {allg} başta olmak {allg}
an der Spitze stehen {allg} yüksek mevkide olmak {allg}
an der Spitze stehen {allg} önde gelmek {allg}
an der Spitze stehen {allg} lider durumda bulunmak {allg}
die Spitze abbrechen {allg} sivrilikleri törpülemek {allg}
eine spitze Zunge {allg} keskin dili olmak {allg}
eine spitze Zunge {allg} iğneleyici dili olmak {allg}
eine spitze Zunge haben {allg} iğneleyici dili olmak {allg}
eine spitze Zunge haben {allg} [Redw.]iğneleyici dili olmak {allg}
eine spitze Zunge haben {allg} dili uzun {allg}
eine spitze Zunge haben {allg} sivri dilli olmak {allg}
eine spitze Zunge haben {allg} keskin dilli olmak {allg}
einsame Spitze sein {allg} tek olmak {allg}
einsame Spitze sein {allg} eşsiz olmak {allg}