DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
losen {v} almak {fi}
losen {v} ayırmak {fi}
losen {v} çözmek {fi}
losen {itr} kura çekmek {itr}
losen {itr} yazı-tura atmak {itr}
lösen {v} açıklamak {v}
lösen {v} açmak {v}
lösen {v} [Chem.]analiz etmek {v}
lösen {v} aydınlatmak {v}
lösen {v} ayırmak {v}
lösen {v} bilgilendirmek {v}
lösen {v} çözmek {v}
lösen {v} çözündürmek {fi}
lösen {v} eritmek {fi}
lösen {v} feshetmek {fi}
lösen {v} gevşetmek {v}
lösen {v} halletmek {fi}
lösen {v} [Berg]su yönünü veya yolunu değiştirmek {v}
lösen {v} tesviye etmek {fi}
lösen {v} uzaklaştırmak {v}
lösen {v} çözülmek {fi}
lösen {v} çözünmek {fi}
lösen {v} sökülmek {fi}
Indirekte Treffer
die verlobung lösen {allg} nişanı atmak {allg}
die verlobung lösen {allg} nişanı bozmak {allg}
eine Eintrittskarte lösen {v} giriş bileti almak {fi}
eine Fahrkarte lösen {v} bilet almak {fi}
Fahrkarte lösen {allg} bilet almak {allg}
Fahrkarten lösen {allg} bileti kullandığı için iptal ettirmek {allg}
lösen {v} [Berg]su yönünü veya yolunu değiştirmek {v}
lösen {v} çözündürmek {fi}
lösen {v} çözünmek {fi}
lösen {v} [Chem.]analiz etmek {v}
lösen {v} halletmek {fi}
lösen {v} çözmek {v}
lösen {v} çözülmek {fi}
lösen {v} açmak {v}
lösen {v} gevşetmek {v}
lösen {v} bilgilendirmek {v}
lösen {v} uzaklaştırmak {v}
lösen {v} açıklamak {v}
lösen {v} feshetmek {fi}
lösen {v} ayırmak {v}
lösen {v} tesviye etmek {fi}
lösen {v} eritmek {fi}
lösen {v} sökülmek {fi}
lösen {v} aydınlatmak {v}