TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
asliye hukuk mahkemesi {i} [huk]das Familiengericht {n}
asliye hukuk mahkemesi {i} [huk]das Zivilgericht erster Instanz {n}
asliye hukuk mahkemesi {i} [huk]die Kammer für Zivilsachen {f}
Asliye Hukuk Mahkemesi {i} [huk]die Zivilkammer {f}
Indirekte Treffer
... Sulh Ceza Mahkemesi {i} [huk]das Strafgericht des Amtsgerichts ... {n}
... Sulh Ceza Mahkemesi {i} [huk]das Strafgericht erster Instanz von ... {n}
ağır ceza mahkemesi {i} [huk]das Kriminalgericht {n}
ağır ceza mahkemesi {i} [huk]die Strafkammer {f}
ağır ceza mahkemesi {i} [huk]das Schwurgericht {n}
ağır ceza mahkemesi kurulu {i} [huk]der Strafsenat {m}
aile mahkemesi {i} das Familiengericht {n}
anayasa mahkemesi {i} das Verfassungsgericht {n}
askeri temyiz mahkemesi {i} [ask]der Militärkassationshof {m}
asliye ceza mahkemesi {s*be} [huk]Kammer für Strafsachen {s*be}
Asliye mahkemesi {i} [huk]das Landgericht {n}
Asliye mahkemesi {i} [huk]das Grundgericht {n}
Asliye mahkemesi {allg} erstinstanzliches Gericht {allg}
Asliye mahkemesi {i} [huk]das Kammergericht {n}
Asliye Mahkemesi {i} [huk]das Grundgericht {n}
asliye ticaret mahkemesi {i} [huk]das Handelsgericht erster Instanz {n}
asliye ticaret mahkemesi {i} [huk]das Gewerbegericht {n}
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi {i} [huk]der Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte {m}
avukatlar arası uzlaşmazlıklar mahkemesi {i} der Anwaltsgerichtshof {m}
bağlama limanı mahkemesi {allg} Gericht des Heimathafens {allg}
belediye mahkemesi {i} das Gemeindegericht {n}
belli olmayan hukuk kavramı {i} [huk]der Unbestimmter Rechtsbegriff {m}
bidayet mahkemesi {i} [huk]das Kreisgericht {n}
bidayet mahkemesi {allg} [huk]erster Instanz {allg}
Bölge İdare Mahkemesi {i} [huk]das Bezirksverwaltungsgericht {n}
bölge mahkemesi {i} das Kreisgericht {n}
bölge mahkemesi {i} [huk]das Bezirksgericht {n}
çerçeve hukuk {i} [huk]das Rahmenrecht {n}
ceza mahkemesi {i} [huk]das Strafgericht {n}
çocuk mahkemesi {i} [huk]das Jugendgericht {n}
dar hukuk {i} [huk]das Strenges Recht {n}
deniz mahkemesi {i} das Seegericht {n}
denizcilik ihtisas mahkemesi {i} [huk]das Seegericht {n}
Devlet Güvenlik Mahkemesi {i} das Staatsicherheitsgericht {n}
Devlet Güvenlik Mahkemesi {i} [huk]das Staatssicherheitsgericht {n}
devlet mahkemesi {i} der Staatsgerichtshof {m}
devletlerarası hukuk {i} [huk]das Völkerrecht {n}
diğer hukuk {i} [huk]das Sonstiges Recht {n}
dini hukuk {allg} [din]göttliches Recht {allg}
disiplin cezası mahkemesi {i} [huk]das Dienststrafgericht {n}
disiplin mahkemesi {i} das Disziplinargericht {n}
doğal hukuk {i} das Naturrecht {n}
dünya ceza mahkemesi {i} der Weltstrafgerichtshof {m}
dünya fikri hukuk sözleşmesi {i} [huk]das Welturheberrechtsabkommen {n}
evlilik mahkemesi {i} das Ehegericht {n}
eyalet idari mahkemesi {i} das Landesverwaltungsgericht {n}
eyalet mahkemesi {i} [huk]das Landesarbeitsgericht {n}
eyalet sosyal mahkemesi {i} das Landessozialgericht {n}
eyalet yüksek mahkemesi {i} [huk]das Oberlandesgericht {n}
Federal Anayasa Mahkemesi {i} [huk]das Bundesverfassungsgericht {n}
Federal Devlet Mahkemesi {i} [huk]das Bundesgericht {n}
federal hukuk {i} [huk]das Bundesrecht {n}
federal idare mahkemesi {i} das Bundesverwaltungsgericht {n}
federal mahkemesi {i} das Bundesarbeitsgericht {n}
federal patent mahkemesi {i} das Bundespatentgericht {n}
Federal Sosyal Mahkemesi {i} [huk]das Bundessozialgericht {n}
Federal Vergi Mahkemesi {i} [huk]der Bundesfinanzhof {m}
fikri hukuk {i} [huk]das Urheberrecht {n}
gemicilik mahkemesi {i} das Schifffahrtsgericht {n}
gençlik mahkemesi {i} [huk]das Jugendgericht {n}
gençlik mahkemesi hakimi {i} der Jugendrichter {m}
gençlik mahkemesi yargıcı {i} die Jugendrichterin {f}
gençlik mahkemesi yargıcı {i} der Jugendrichter {m}
genel hukuk {i} [huk]das Gemeinrecht {n}
genel hukuk {allg} [huk]allgemeines Recht {allg}
genel hukuk ilkesi {i} [huk]der Allgemeiner Rechtsgrundsatz {m}
genel işlem şartlarını düzenlemeye çalışan hukuk {i} [huk]die Kauselarjurisprudenz {f}
Haciz mahkemesi {i} [huk]das Insolvenzgericht {n}
hakem mahkemesi {i} das Schiedsgericht {n}
hukuk {i} [huk]das Rechtswesen {n}
hukuk {i} [huk]das Jus {n}
hukuk {i} [huk]das Recht {n}
hukuk {tnz} [huk]Jura {oA}
hukuk {i} [din]der Kanon {m}
hukuk {i} [huk]die Justiz {f}
hukuk {i} [huk]die Justitia {f}